Daniel Sapoundjiev on
  Сечения на обектите и системите

Сечения на обектите и системите

Групиране и разглеждане на обектите и системите в различни сечения

За какво става дума

Тука искам да опиша по-подробно нещата свързани с различните сечения на обектите.

Знае се, че често за да се разбере нещо по-добре се разглежда от различни гледни точки. Така може да се постигне по-добра представа и по-пълна за обекта на нашия интерес.

Като за начало си измислих следната историйка. Седят си трима приятели пред телевизора и гледат нещо си. Единият е дизайнер, другият е телевизионен техник, третият просто гледа. И всеки един от тях гледа телевизора и си мисли. Телевизионния техник – този телевизор има доста лоши спойки, често се разваля и т.н. Дизайнера си мисли – много добър дизайн, в горната част има много приятна линия. Третият – много яка картина, имам чувството че съм вътре в телевизора. И тримата гледат едно нещо но всеки си мисли различни неща. Хм, това е хубаво.

Да вземем телевизионния техник. Цял ден гледа разни телевизори в работата си. Поглеждай ги някой от тях той си мисли, тука има такива чипове, мога да ги заместя с онакива, тука е малко са изсъхнали кондензаторите и т.н. Когато се прибере вкъщи и си пусне мача, той пак гледа телевизора, но вече си мисли други неща – този с двата леви крака, що са го пуснали да играе. Което ме навежда на мисълта, че в зависимост от това какво му е необходимо да разбере за даден обект, човек гледа специфични изгледи на този обект.

Да вземем един телевизор. И да вземем, че ний сме много любопитни и искаме всичко да знаем. Почваме да го разглеждаме от всевъзможни гледни точки. От какви материали е направен, пластмаси, стъкла. После почваме да гледаме как вървят електроните през схемите му, после менютата как са направени, че да са най-удобни на потребителя. И кво се оказва, нещата стават твърде сложни. Струпаме ги накуп всички възможни спецификации пред очите на един човек, той ще остане крайно объркан от многото информация. Да не говорим, ако това беше совалка на наса. Тука изгледите могат да ни помогнат. Групираме всичката информация свързана с дизайна на телевизора на едно място, групираме всичката информация за менютата на друго място, групираме системната архитектура на трето, групираме електронната архитектура на друго място. По този начин имаме информация на малки парчета, и когато работим по дизайна зарязваме всичката друга информация и си гледаме дизайна. Като казах зарязваме, малко се притесних така, че може и да не я зарязваме, като се създаде допълнителен механизъм за влияние и връзка на информацията между различни изгледи. Тъй като едната група често се налага да се съобразява с определени изисквания и ограничения поставени от другата. Например за кола може да се измисли много добър дизайн, но като не може да се събере двигателя в него става неприложим.

Сеченията могат да се разглеждат като групиране на нещата. Една от най-използваните техники за да можем да разберем нещата е да ги групираме. По този начин мозъка ги възприема по-лесно. От опита, който имам стигам до извода, че единствения начин да се създаде сложна система е като се ползват сечения. Това важи и за софтуерни системи.

Back to main menu