Daniel Sapoundjiev on
  Minimization maximization

Минимум, максимум, приближение на съпоставени стойности

Има много практични задачи при които е небходимо да се намерят максимални или минимални стойности от дадени стойности. Както и такива, които се приближават максимално до дадена стойност, или се отдалечават максимално от дадена стойност. За да се намери минималната стойност е необходимо да се обходят всички стойности и да се провери, коя е най-малката.

Има много задачи, които се свеждат до намиране на минимална или максимална стойност на сумата на съпоставени стойности. Примерно имаме дадени двойки от числа и трябва да се намери минималната стойност от сбора.

Концепциите при намиране на минимум и максимум са аналогични.

Съпоставените стойности могат да бъдат 2 или повече. При намирането на минимум на поредица от една стойност няма съпоставяне.

Съпоставените стойности могат да се сумират за да се получи стойността, може да се извърши и друго действие. Примерно умножение. Но най-често се търси събиране.

Когато се търси минимум от поредица стойности, един от начините е да се проверят всички стойности и така, да се вземе минималната стойност. По същия начин може да се намери и минимум на сумите на двойки от числа Когато се търси минимум на сбора на съпоставени стойности един от начините е, да се провери всеки един сбор. И така да се вземе най-малкия. Същото важи и за максимума. Може да се проверят всички възможни сборове и така да се намери най-големия.

В някои случаи, когато имаме някаква закономерност на проверяваните стойности може да се предвиди минималната стойност без да се проверяват всички стойности. Да се намери директно или чрез сравнение на няколко стойности.

В реалните задачи често се случва, че се търси минимум от безкрайно голям брой стойности. Тогава няма как да се обходят всички възможни стойности и да се проверят. Тези стойности обикновено са представени чрез някакви закономерности, представени са чрез функции.

Една от закономерностите е дали стойностите се увеличават или намаляват. Така примерно когато знаем, че стойностите само намаляват и се търси минималната стойност.

Back to main menu